Dernek Hakkında

DERNEK YÖNETİM KURULU:

Prof.Dr. Haldun OĞUZ – Başkan

Doç.Dr. Emel ÇADALLI TATAR

Doç.Dr. Demet GÜRHAN

Doç.Dr. Arzu TÜZÜNER

Doç.Dr. Çiler BÜYÜKATALAY

PROFESYONEL SES  DERNEĞİ NİÇİN KURULDU ?

Profesyonel Ses Derneği; 11 Ocak 2000 tarihinde kurulmuştur. Aradan geçen bir yıllık süre zarfında kuruluş için gerekli resmi işlemleri tamamlayan derneğimiz artık aktif faaliyetlerde bulunmaya hazır hale gelmiştir.

Profesyonel Ses Derneği; sesini kullanarak hayatını kazanan kişilerin ses sağlığına yönelik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Toplumun geniş kesimlerini oluşturan öğretmen, banka çalışanı, öğretim üyesi, ses sanatçısı, tiyatro sanatçısı, politikacı, spiker, gazeteci, yönetici, avukat, sekreter, din görevlisi ve benzeri mesleklerden kişilerin yaşamlarını idame ettirebilmek için seslerini korumaları gerekmektedir.

Ses hastalıklarının tanı ve tedavisi günümüzde artık tamamen ayrı bir bilim dalı olmuştur. Tıbbi teknolojideki gelişmeler ve yeni cerrahi tekniklerin geliştirilmesi sayesinde artık en kötü seyreden hastalıklarda bile sesin korunması mümkün hale gelmiştir. Bunun haricinde ses hijyeni konusunda bilinçlenme, ses eğitim teknikleri ve pedagojik yaklaşımlarla birçok ses hastalığı cerrahi müdahalelere gerek kalmadan önlenebilmekte ya da düzeltilebilmektedir. Ancak en üst düzeyde başarı sağlayabilmek birçok branş arasında işbirliği yapılmasını gerektirmektedir. KBB hekimleri, ses eğitimcileri, şan pedagogları, dil bilimciler, psikiatrist ve psikologlar yanısıra çeşitli tıp branşlarından hekimler de yeri geldikçe konuyla ilgilenmektedirler. Ses hastalıklarının tedavisinde başarı çoğu kez ciddi bir ekip çalışmasına bağlıdır.

Profesyonel Ses Derneği; bu konuda çeşitli aktiviteler yapmayı planlamıştır. Toplumun ses sağlığını korumak için çeşitli basılı materyal üretmek, hedef meslek gruplarından bireylere eğitim kursları düzenlemek, KBB hekimlerinin bilgi ve görgülerini arttırmak için uluslararası ses dernekleri ve seçkin hekimlerle işbirliği yaparak bilimsel toplantılar düzenlemek başlıca faaliyetlerimiz arasında olacaktır. 

Derneğimizin çalışmaları hakkında yakında faaliyete geçecek olan web sayfamızdan sürekli bilgi almak mümkün olduğu gibi, amaçlarımızı gerçekleştirirken yardımlarıyla bizi desteklemek isteyenlerle de iletişim adreslerimiz vasıtasıyla görüşmek arzusundayız. Toplumun önemli bir sağlık sorunu olan ses sağlığı ile ilgili yapacağımız çalışmalara katılmak ya da yeni fikirlerle katkı sağlamak isteyen herkes ile temasa geçmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Derneğimiz, amaçlarına ulaşmak için çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemeyi de görevleri arasında saymaktadır. En önemli hedeflerimizden birisi, hayatını sesini kullanarak kazanan ve gırtlak kanseri nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalan hastalara yardım etmektir. Konuşma yeteneğini kaybeden bu hastalar için gelişmiş birçok ülkede “larenjektomililer kulübü” kurulmuştur. Ülkemizde ileri derecede eksikliği hissedilen bu sosyal aktivitenin oluşturulması ve sosyoekonomik olanakları yaşamını sürdürmede yeterli olmayan gırtlak kanserli kişilere maddi ve manevi yardım sağlayacak bir dernek olmak en ulvi amaçlarımız arasındadır.

Çalışmalarımızda desteklerinizi bizden esirgememenizi diliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,

Profesyonel Ses Derneği Onursal Başkanı

Prof.Dr.Gürsel Dursun